BRANDT (BPEC)

70 лв.

цена без ДДС

ОПАКОВКА: 5 ЛИТРА

За почистване на земеделска техника

СЪСТАВ:
Калиев хидроксид, Антикорозионни съединения, Секвестиращи агенти, Нейонни и Йонни ПАВ, Полидиметилсилоксан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
BRANDT Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди (BPEC) ще премахне и деактивира остатъчното замърсяване по оборудването след употребата на пестициди. Използвайте преди смяна от един пестицид на друг или преди съхраняване на оборудването. Почистването и поддържането на оборудването е също толкова важно, колкото и изборът на продукт за почистване с най-високо качество, като BRANDT Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди (BPEC).

Описание

=-Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди

За почистване на земеделска техника

СЪСТАВ:
Калиев хидроксид, Антикорозионни съединения, Секвестиращи агенти, Нейонни и Йонни ПАВ, Полидиметилсилоксан

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
BRANDT Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди (BPEC) ще премахне и деактивира остатъчното замърсяване по оборудването след употребата на пестициди. Използвайте преди смяна от един пестицид на друг или преди съхраняване на оборудването. Почистването и поддържането на оборудването е също толкова важно, колкото и изборът на продукт за почистване с най-високо качество, като BRANDT Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди (BPEC).


УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За повечето пестициди: Използвайте 250 мл – 500 мл на 100 л вода. Затворете клапаните и дюзите. Използвайте байпас или механично разбъркване, за да може разтвора да циркулира в системата на оборудването. Използвайте маркуч или ръчна пръскачка, за да гарантирате, че разтворът ще се докосне до всички замърсени повърхности на пръскачката, които не са потопени в разтвора. Поддържайте контакт с разтвора поне 15 минути. При отмиването на разтвора да се използва помпа, за да се подсигури извиването на всички маркучи, клапани и дюзи. За остатъци от фенокси (2,4-D и др.), сулфонилурея или други силно активни хербициди: Използвайте 1,0 л продукт на 100 л вода. Използвайте топла вода, ако е възможно. Поддържайте контакт с разтвора за поне един час, при условия, както е описано по-горе. Преди да се използва оборудването, трябва да се тества дали почистването е цялостно, като за целта се използват зелените части на чувствителни култури, като например домат или памук. Ако фитотоксичността се прояви в рамките на 48-72 часа, повторете
почистването.

За оборудване за почистване с пара: Използвайте 850 мл на 100 л вода. За гръбни или ръчни пръскачки: Използвайте 100 мл на 10 литра вода. Да се използва по-висока доза за почистване на силно активни хербициди, както бе отбелязано по-горе. Разтворът да се разбърква, за да се осигури контакт с всички вътрешни повърхности, след което напръскайте през ръчната пръскачка за 1 до 2 минути. Повторете с чиста вода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ И РАБОТА
След почистване винаги изплаквайте оборудването, за да се отстранят алкалните остатъци преди употребата на органофосфати, карбамати или други материали, разградими от силно алкални разтвори. pH на водата за изплакване не трябва да надвишава изходната вода с повече от 0,5 pH единици. Силно алкалните разтвори могат да имат разяждащо действие върху алуминиевото оборудване. Да не се допуска контакт между алуминиевите части на оборудването и силно концентрирани разтвори на BRANDT Продукт за почистване на оборудване след употреба на пестициди (BPEC) за период по-дълъг от един час. Също така, да се избягва продължителен контакт с боядисани повърхности.

BRANDT (BPEC)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.